Lønn

Lønn

Vi kan være lønningskontoret ditt! Dine ansatte er din viktigste ressurs og det er en selvfølge at de opplever å få riktig lønn utbetalt til avtalt tidspunkt. Det arbeidet krever gode rutiner og innsikt i et komplisert regelverk.
Lønnstjenester er en del av vår kjernevirksomhet, og vi har medarbeidere som alltid er oppdaterte på faget. I tillegg har vi teknologiske løsninger som gir valgfrihet og effektivitet.
Vi utfører lønnsarbeidet for en rekke kunder. Utgangspunktet er alltid det samme – kundens behov.

Hvis du bruker oss som lønningskontor oppnår du:
Mindre sårbarhet
Tilgang på god kompetanse
At du kan fokusere på kjernevirksomheten

Vi bistår med:
Lønn
Trekk
Reiseregninger
Sykepenger
Pensjon og forsikring
Utenlandsk arbeidskraft
Innrapportering
Rapporter og statistikker

Via webbaserte systemer gis det mulighet for løpende registrering av opplysninger for avlønning og reiseregninger.