Fakturering og betaling

Fakturering

Kredittsalg krever gode faktureringsrutiner og god oppfølging av kundene. Gode rutiner rundt kredittsalg er avgjørende for å sikre god likviditet.

Erfaringsmessig har mange forbedringsmuligheter på dette området. Vi hjelper til med å utarbeide gode faktureringsrutiner. Dette kan innebære du enten anvender et av våre faktureringsprogram (Vekstra Proff eller VekstraWebportal) eller at vi fakturerer for deg. Vi kan tilby ulike løsninger for fakturering ut fra behov, oftest bestemt av hvor mange fakturaer du sender:
Tradisjonell håndtering av innlevert fakturagrunnlag
Vekstra Proff – internettoppkopling til økonomisystemet
Vekstra Webportal – webbasert system for mindre fakturamengder enn Vekstra Proff
Ved å benytte OCR-innlesing av innbetalinger fra kunder og remittering (automatisk betaling på forfall) sikres en effektiv håndtering av kontantstrømmen.

Fakturert beløp er dine penger, og du skal ha dem inn på konto til avtalt tid. Dette skjer ikke alltid, derfor er en selvfølgelig del av vår jobb å bistå med gode rutiner for purring og inkasso.

Vekstra har en svært gunstig avtale med Svea Finans.
Avtalen er tilgjengelig for våre kunder.

Hvis du driver kontantsalg kan du ha behov for kasseløsning.